ASUS ROG G750JM - Използване на Вашия Notebook PC

background image

Използване на Вашия Notebook PC

Не поставяйте Вашия Notebook PC върху неравни или
нестабилни работни повърхности.

Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или
друга част на тялото, за да предотвратите неудобство или
нараняване поради излагане на топлина.

Notebook PC трябва да се използва при температура на
околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F).

Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се
уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията.

Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари
или други периферни устройства с Вашия Notebook PC.

Не носете Notebook PC и не го покривайте с материали,
които биха могли да попречат на циркулацията на въздух,
докато Notebook PC е включен.

Можете да пуснете Notebook PC през рентгеновите машини
на летището (използват се за предметите, поставени на
багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори
или пръчки.

Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за
услугите по време на полет, които можете да използвате,
както и за ограниченията при работа с Notebook PC.

background image

10

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC