ASUS ROG G750JM - Грижа за Вашия Notebook PC

background image

Грижа за Вашия Notebook PC

Не излагайте Вашия Notebook PC на запрашена среда.

Не използвайте Вашия Notebook PC близо до утечки на газ.

Не поставяйте обекти върху Notebook PC.

Не излагайте Notebook PC на силни магнитни и електрически
полета.

Не използвайте и не излагайте Notebook PC на течности,
дъжд или влага.

Не използвайте силни разтворители като разредители,
бензол или други химикали върху или в близост до Вашия
Notebook PC.

Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния
модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook
PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия,
навлажнена в разтвор на неабразивен почистващ препарат
в няколко капки топла вода. Отстранете излишната влага от
Вашия Notebook PC с помощта на сухо парче плат.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

11