ASUS ROG G750JM - Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул

background image

Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул

Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като
инсталирате RAM модул в отделението за памет. Следните стъпки ще
Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook PC:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани
периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии и
контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да отстраните
капака на твърдия диск.

ВАЖНО

! Посетете оторизиран сервиз или доставчика си, за да получите

информация относно увеличаване на паметта на Вашия Notebook
PC. Купувайте допълнителни модули за този Notebook PC само от
оторизирани търговски представители, за да сте сигурни, че те са
съвместими и надеждни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и
на RAM модула може да се различава според модела, но инсталирането
на RAM модул е едно и също.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

89

А. Издърпайте гумения капак на дъното на Вашия Notebook PC.

Б. Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook PC.

В. Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно от

Вашия Notebook PC.

background image

90

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Г. Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул.

Д. Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

2

1

30o ъгъл

жлебове

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

91

Е. Подравнете, след което натиснете надолу капака, за да го поставите

обратно на мястото му.

Ж. Прикрепете и затегнете болтовете, които отстранихте по-рано.

З. Монтирайте обратно гумения капак върху капака на отделението.

background image

9

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC