ASUS ROG G750JM - Инсталиране на нов батериен модул

background image

Инсталиране на нов батериен модул

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете Вашия Notebook PC и прекъснете
връзката с всички свързани периферни устройства, телефонни или
телекомуникационни линии и конектори на захранването преди да
отстраните батерийния модул.

ВАЖНО! Купувайте батерийни модули за този Notebook PC само от
оторизирани търговски представители, за да подсигурите максимална
съвместимост и надеждност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следните стъпки са приложими при отстраняване и смяна
на батерийния модул на Вашия Notebook PC.

Вижте следните стъпки, когато инсталирате нов батериен модул във
Вашия Notebook PC.
А. Преместете и задръжте пружинното заключване на батерията в

отключено положение.

Б. Извадете стария батериен модул от гнездото на батерията, след

което освободете пружинното заключване на батерията.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

99

В. Подравнете и поставете нов батериен модул в гнездото за батерия

на Notebook PC.

background image

100

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

101