ASUS ROG G750JM - Поставете батерийния модул (на избрани модели).

background image

Поставете батерийния модул

(на избрани модели).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако батерийният модул не е инсталиран на Notebook PC,
следвайте стъпките по-долу за инсталация.

Поставете батерийния модул под ъгъл, както е показано, и натиснете
докато не чуете щракване.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

7

ВАЖНО!

• Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически

Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към електрически
адаптер преди да го включите за пръв път.

• Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на

Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност на
Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/изходната
мощност на Вашия захранващ адаптер.

• Когато използвате своя Notebook PC в режим на зареждане

от адаптера, контактът трябва да бъде достатъчно близо до
устройството, за да е осигурен лесен достъп до него:

• информация за адаптера:

информация за адаптера:

– Входно напрежение: 100-40V АС

– Честота на входния сигнал: 50-60Hz

– Изходен ток: 180W (19.5V, 9.3A)

– Изходно напрежение: 19V DC