ASUS ROG G750JM - Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9

Движение на курсора

Можете да натиснете или щракнете на произволно място върху
тъчпада, за да активирате курсора. После плъзнете пръста си върху
тъчпада, за да преместите курсора на екрана.