ASUS ROG G750JM - Зареждане на Вашия Notebook PC.

background image

Зареждане на Вашия Notebook PC.

A. Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер.

Свържете AC захранващия кабел към AC-DC адаптер.

B. Включете адаптера за променлив ток в 100V�40V контакт.

Включете адаптера за променлив ток в 100V�40V контакт.

C. Включете контектора за прав ток във входа за захранването на

Включете контектора за прав ток във входа за захранването на
Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC