ASUS ROG G750JM - Използване на оптичното устройство 

background image

Използване на оптичното устройство

3. Хванете диска в края, страната,

на която има отпечатана
информация, трябва да
е отгоре. Внимателно го
постевете в тавата.

4. Натиснете диска надолу

докато не щракне в оптичното
устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителното местоположение на бутона за
електронно изваждане на тавата може да се намира на различни мества
в зависимост от модела на Notebook PC.

background image

38

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5. Натиснете тавата внимателно,

за да затворите оптичното
устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е да
чувате въртене и вибрации в
оптичното устройство докато се
четат данни.

Отвор за ръчно изваждане на тавата

Отворът за ръчно изваждане представлява вратичка за оптичното
устройство, която се използва за изваждане на тавата, в случаите
когато бутонът за електронно изваждане не работи.

За ръчно изваждане на оптичната тава, поставете изправен кламер в
отвора за ръчно изваждане и натиснете докато тавата не се извади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се използва, само
когато електронният бутон за изваждане не функционира.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC