ASUS ROG G750JM - Windows® 8 клавиши

background image

8 клавиши

Има два специални Windows

®

клавиша на клавиатурата на Вашия

Notebook PC, които се използват както следва:

кара приложението ASUS Splendid Video
Enhancement Technology
да превключва между
следните режими за подобрение на цветовете на
дисплея: Gamma Correction (Гама корекция), Vivid
Mode (Ярки цветове), Theater Mode (Кино режим),
Soft Mode (Меки цветове), My Profile (Моят профил) и
Normal (Нормален режим).

стартира приложението ASUS Life Frame

стартира приложението ASUS Power4Gear Hybrid

Натиснете този клавиш, за да се върнете на екрана Metro Start.

Ако вече сте в екрана Metro Start, натиснете този клавиш, за да

се върнете на последното отворено приложение.

Натиснете този клавиш, за да симулирате функциите при
натискане на десен бутон на мишката.

Включва или изключва високоговорителя.

Намалява звука на високоговорителя.

Усилва звука на високоговорителя.

background image

36

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC