ASUS ROG G750JM - Цифрова клавиатура

background image

Цифрова клавиатура

Избрани модели на Notebook PC
разполагат с цифрова клавиатура.
Можете да използвате тази клавиатура
за въвеждане на цифри или като
стрелки.

За да използате цифровата
клавиатура като стрелки,

натиснете

.

За да използате цифровата
клавиатура само за
въвеждане, натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

37

Поставяне на оптичен диск

1. Докато Notebook PC е включен,

натиснете бутона за електронно
изваждане, за да извадите
частично тавата на оптичното
устройство.

. Внимателно издърпайте тавата

навън.

ВАЖНО! Внимавайте да не
докоснете лещата на оптичното
устройство. Уверете се, че под
тавата няма обекти, които биха се
заклещили.