ASUS ROG G750JM - Функционални клавиши

background image

ЗАБЕЛЕЖКА: Забележка:

: Забележка: Уверете се, че вторият

екран е свързан с Вашия Notebook PC.

Разрешава или забранява тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

35