ASUS ROG G750JM - Клавиши за мултимедийно управление 

background image

Клавиши за мултимедийно управление

Клавишите за мултимедийно управление Ви позволяват да управлявате
мултимедийни файлове като например аудио и видео, когато ги
изпълнявате на Вашия Notebook PC.

Натиснете

в комбинацията със стрелките на Вашия Notebook PC,

както е показано на илюстрацията по-долу.

Стоп

Възпрои
звеждане
или пауза

Прескачане
до предишен
запис или
пренавиване

Прескачане до
следващ запис
или бързо напред