ASUS ROG G750JM - Използване на клавиатурата

background image

Използване на клавиатурата

поставя Notebook PC в режим

Sleep (Заспиване)

включва или изключва режим

Airplane (Самолет)

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane
(Самолет)
забранява всички безжични мрежи.

намалява яркостта на клавиатурата за модели на
Notebook PC със задно осветяване на клавиатурата.

Увеличава яркостта на клавиатурата за модели на
Notebook PC със задно осветяване на клавиатурата.

намалява яркостта на дисплея

увеличава яркостта на дисплея

изключва панела на дисплея

Превключва режима на дисплея