ASUS ROG G750JM - Жестове с три пръста

background image

Жестове с три пръста

Плъзгане и пускане

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. С другия

пръст плъзнете надолу по тъчпада, за да плъзнете и пуснете елемента на

друго място.

Прокарайте пръст нагоре

Прокарайте пръст надолу

Прокарайте три пръста нагоре, за

да видите всички изпълняващи се

приложения.

Прокарайте три пръста надолу, за

да видите режим Desktop (Работен

плот).

background image

34

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Функционални клавиши

Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC могат
да активират следните команди: