ASUS ROG G750JM - Движение на курсора

background image

Жестове за тъчпада

Жестовете Ви позволяват да стартирате програми и да получавате
достъп до настройките на Вашия Notebook PC. Вижте следните
илюстрации, когато използвате жестовете на тъчпада.

Хоризонтално плъзгане

Вертикално плъзгане

Диагонално плъзгане

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Жестове с един пръст

Натискане/Двойно натискане

В екрана Start, натиснете приложение, за да го стартирате.

В режим Desktop (Работен плот), натиснете два пъти даден
елемент, за да го стартирате.

Натискане на ляв бутон

Натискане на десен бутон

В екрана Start (Старт),

натиснете приложение, за да

го стартирате.

В режим Desktop (Работен

плот), натиснете два пъти

дадено приложение, за да го

стартирате.

В екрана Start (Старт),

щракнете върху приложение,

за да изберете и да

стартирате лентата с

настройки. Можете също така

да натиснете и този бутон,

за да стартирате лентата

All

Apps (Всички приложения).

В режим Desktop (Работен

плот) използвайте този бутон,

за да отворите менюто.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

31

Плъзгане и пускане

Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст
без да го повдигате от тъчпада. За да пуснете елемент на друго място,
повдигнете пръста си от тъчпада.

Плъзгане от горен ръб

В екрана Start, плъзнете от горния ръб, за да стартирате лентата
All apps (Всички приложения).

В изпълняващо се приложение, плъзнете от горния ръб, за да
видите менюто на приложението.

Плъзгане от ляв ръб

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от левия ръб, за да

разбъркате изпълняващите се

приложения.

Плъзнете от десния ръб, за да

стартирате лентата

Charms bar

(лентата Charms).

background image

3

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Жестове с два пръста

Натиснете

Завъртане

Натиснете тъчпада с два пръста,

за да симулирате функцията при

натискане на десния бутон на

мишка.

За да завъртите изображението,

поставете два пръста върху

тъчпада, след което завъртете един

пръст по посока на часовниковата

стрелка или обратно докато другият

е неподвижен.

Превъртане с два пръста (нагоре/
надолу)

Превъртане с два пръста (наляво/
надясно)

Плъзнете два пръста, за да

превъртате нагоре или надолу.

Плъзнете два пръста, за да

превъртате наляво или надясно.

Намаляване

Увеличаване

Съберете два пръста върху тъчпада. Раздалечете два пръста върху

тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

33