ASUS ROG G750JM - За това ръководство

background image

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и
софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните
глави:
Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните
компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия
Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

®

8

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows

®

8 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: ASUS приложения

Тази глава характеризира ASUS приложенията, включени на
Вашия Notebook PC.

Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да
промените настройките на Вашия Notebook PC.

Глава 6: Надстройка на Вашия Notebook PC

Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на
частите на Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно
безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC